Πιστοποίηση πέλλετ

Δύο είναι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγή πέλλετ υψηλής ποιότητας: Η πρώτη ύλη –κατά κύριο λόγο- και ο μηχανολογικός εξοπλισμός κατά της διάρκεια παραγωγής.
Η χρήση αποκλειστικά και μόνο, καθαρού ξύλου κατά την παραγωγική διαδικασία κάνει το πέλλετ BIOTEN να διαφέρει από τα υπόλοιπα καύσιμα πέλλετ που κυκλοφορούν στην αγορά.
Στα δικά μας πέλλετ δεν περιέχονται αγροτικά υπολείμματα, ενεργειακά φυτά, μεταχειρισμένη ξυλεία, εμποτισμένες παλέτες, η οτιδήποτε άλλο συγκαταλέγεται στην μη ξυλώδη βιομάζα.

Πιστοποίηση EN Plus

Τα Pellet και τις Μπρικέτες που παράγουμε είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της Ευρώπης EN Plus. Έτσι, εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση του καυστήρα σας, την καθαρή καύση του καυσίμου αλλά και την ασφάλεια χρήσης.

Ανάλυση REA-Check

Χημική ανάλυση της Μπρικέτας – Ξυλάνθρακα και πιστοποίηση της ποιότητας από Ευρωπαϊκά εργαστήρια.
Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Χημική ανάλυση


en-plus

Επικοινωνία