Οι αρχές μας

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια. Οι αξίες μας υποδηλώνουν την ευθύνη μας απέναντι στους εργαζομένους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

Εργασία με ακεραιότητα
Η διεξαγωγή της εργασίας μας με ακεραιότητα και σεβασμό για όλους τους συνεργάτες, τους φορείς, τις κοινότητες και το περιβάλλον που ερχόμαστε σε επαφή, ήταν πάντα κύριο μέλημα της εταιρικής μας ευθύνης. Λειτουργούμε με ακεραιότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης γιατί πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια πορεία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ποιότητα των προϊόντων της και την συνέπεια της.

Αξιοπιστία
Η αξιοπιστία και τα αυστηρά πρότυπα ελέγχου που διακρίνουν την εταιρεία μας, θέτουν τις συνεργασίες μας σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης.

Περιβαλλοντικής διαχείρισης
Η φιλοσοφία και οι αρχές του ομίλου BIOTΕΝ «επιβάλλουν» τη διαμόρφωση του πλάνου δράσης και παραγωγής των προϊόντων μας, με αφετηρία και τέλος, ένα σχέδιο οικολογικής συνείδησης.

Το μοντέλο “THINK GREEN” αποτελεί τον βασικό μοχλό εκκίνησης του ομίλου BIOTEN, και στηρίχτηκε εξολοκλήρου στον απόλυτο σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς μέσα από μια σειρά μελετών και επενδυτικών ενεργειών, κατόρθωσε να παράξει προϊόντα άκρως οικολογικά, 100% ανακυκλώσιμα, ενώ παράλληλα διαμόρφωσε εκείνες, που με την παραγωγή νέων προϊόντων (Sawdust Briquette Charcoal ) δημιούργησαν νέες καταναλωτικές συμπεριφορές.

Επικοινωνία

  location

  Αλυκές Κίτρους, Πιερία

  mail

  info@biotennull.gr
  sales@biotennull.gr
  account@biotennull.gr

  phone

  +30 23510 71999
  +30 6975160750

  genol

  +30 6986522298
  psales@biotennull.gr