Παραγωγή

Η δυνατότητα παραγωγής του ομίλου BIOTEN, εξελίσσεται και αυξάνεται διαρκώς στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Ρουμανία και την Γκάνα. Πιο συγκεκριμένα, τα εργοστάσια παραγωγής μπρικέτας- ξυλάνθρακα, έχουν δυνατότητα παραγωγής 8.000 τόνους και 25.000 τόνους ετησίως, αντίστοιχα. Το εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας παραδοσιακού Ξυλοκάρβουνου στην Γκάνα, αποδίδει επίσης μεγάλες ποσότητες ετησίως.

 

Επικοινωνία